จองรถ

โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ขรบทุกช่อง
ทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการจอง ภายใน 24ชม.

Booking Form

ชื่อ และ นามสกุล
Email
อายุ
สัญชาติ
เบอร์โทรบ้าน (ถ้ามี)
เบอร์โทรมือถือ
เลือกรถ
หมวกกันน็อค
วันทเริ่มเช่า (วว/ดด/ปปปป - 20:00)
วันที่คืนรถ (วว/ดด/ปปปป - 20:00)
กรุณาระบุรายละเอียดสภานที่ ที่ท่านต้องการรับรถ ทางเราบริการส่งภายใน จังหวัดอุดรธานี


 
การชำระค่าเช่า
 
โดยปกติทางเราจะยืนยันการจองของท่านภายใน 24 ชม
ในกรณีที่ท่านจองในระยะกระชั้นชิด หรือต้องการให้เรายืนยันทันที กรุณาโทรหาเราหลังจากส่งใบจองนี้เข้ามาแล้วเพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น