บริการ รับ/ส่ง รถมอเตอร์ไซค์ฟรี

Udon Rent A Bike ยินดีที่จะประกาศให้ท่านลูกค้าทราบว่า ทางร้านมีบริการรับส่งรถมอเตอร์ไซค์ ถึงโรงแรมและที่พักของท่านในอุดรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่มเติมในกรณีที่ท่านเช่า 3 วันขึ้นไป
หากเช่าน้อยกว่า 3วัน ทางร้านขอคิดค่าส่งรถ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกมา รับ/ส่ง รถเอง

เงื่อนไข * เช่า 3วัน ขึ้นไปราคารถเช่าของเรา

Honda Click 110 Honda Click 125 Honda PCX Honda ATV
1 - 7 วัน = 200 / วัน 1 - 7 วัน = 300 / วัน 1 - 7 วัน = 500 / วัน 1 - 7 วัน = 500 / วัน
7 - 14 วัน = 180 / วัน 7 - 14 วัน = 280 / วัน 7 - 14 วัน = 480 / วัน 7 - 14 วัน = 480 / วัน
15 - 25 วัน = 170 / วัน 15 - 25 วัน = 270 / วัน 15 - 24 วัน = 470 / วัน 15 - 24 วัน = 470 / วัน
26 - 36 วัน = 160 / วัน 26 - 36 วัน = 260 / วัน 26 - 36 วัน = 460 / วัน 26 - 36 วัน = 460 / วัน