การรับประกันสภาพรถ

Udon Rent A Bike รัปประกันว่ารถทุกคันของเรา อยู่ในสภาพที่ดี ผ่านการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ สภาพรถของเรา่พร้อมใช้งานสำหรับการเดินทางระยะใกล้และไกล
ในกรณีที่รถของเรามีปัญหา เรายินดีส่งรถคันใหม่ไปเปลี่ยนให้ลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่มเติม ดังนั้น เช่ารถกับ Udon Rent A Bike อุ่นใจได้ :)ราคารถเช่าของเรา

Honda Click 110 Honda Click 125 Honda PCX Honda ATV
1 - 7 วัน = 200 / วัน 1 - 7 วัน = 300 / วัน 1 - 7 วัน = 500 / วัน 1 - 7 วัน = 500 / วัน
7 - 14 วัน = 180 / วัน 7 - 14 วัน = 280 / วัน 7 - 14 วัน = 480 / วัน 7 - 14 วัน = 480 / วัน
15 - 25 วัน = 170 / วัน 15 - 25 วัน = 270 / วัน 15 - 24 วัน = 470 / วัน 15 - 24 วัน = 470 / วัน
26 - 36 วัน = 160 / วัน 26 - 36 วัน = 260 / วัน 26 - 36 วัน = 460 / วัน 26 - 36 วัน = 460 / วัน