การรับประกันสภาพรถ

Udon Rent A Bike รัปประกันว่ารถทุกคันของเรา อยู่ในสภาพที่ดี ผ่านการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ สภาพรถของเรา่พร้อมใช้งานสำหรับการเดินทางระยะใกล้และไกล
ในกรณีที่รถของเรามีปัญหา เรายินดีส่งรถคันใหม่ไปเปลี่ยนให้ลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่มเติม ดังนั้น เช่ารถกับ Udon Rent A Bike อุ่นใจได้ :)